Cuộc đời của Oanh Lê – Hoa hậu Quý bà thế giới 2021 qua nghệ thuật vẽ tranh cát